Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32p.
1. 1. daļas 1.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3p.
2. 1. daļas 1.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3p.
3. 1. daļas 2.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 3p.
4. 1. daļas 2.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 3p.
5. 1. daļas 3. uzd. Atrodi skaidrojumam atbilstošo jēdzienu. 6p.
6. 1. daļas 4. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra. 5p.
7. 1. daļas 5. uzd. Nosaki, kur ir Otrā pasaules kara cēloņi, kur - sekas. 6p.
8. 1. daļas 6.1. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. 1p.
9. 1. daļas 6.2. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. 1p.
10. 1. daļas 6.3. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. 1p.