3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Iepazīsties ar norādījumiem!
Saņemot darba lapas un atbilžu lapas, tajās jāieraksta kods.
Eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, iegūstamo punktu skaits un paredzētais izpildes laiks:
  
Daļa
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Laiks
1. daļa
8
50
40 min
2. daļa
6
50
90 min
3. daļa
1
24
70 min
 
Aptuvenais eksāmena daļu izteikums 1 - 10 ballēs ir šāds ( ja viss ir pareizi ): 1. daļa - 4 balles; 2. daļa - 4 balles; 3. daļa - 2 balles. Tāpēc ir svarīgi pildīt arī 3. daļu, vismaz ierakstot norādītajās vietās prasīto: vēstures faktus, to cēloņus, to sekas atbilstoši izvēlētajai tēmai!
 
Izvēlies pildspalvu ar izteiktu krāsu - melnu vai zilu!
Ja esi veicis ierakstus ar zīmuli, neaizmirsti tos pārrakstīt ar pildspalvu, - ar zīmuli rakstītu tekstu
darba vērtētājs var neņemt vērā!
 
Eksāmena norises laikā eksāmena vadītājs skaidrojumus par uzdevumiem nesniedz.
 
1. daļa. Šajā daļā tiek pārbaudītas zināšanas vēsturē.
Latvijas un pasaules vēstures eksāmena darba 1. daļa tiek pildīta darba lapā. Tajā pieļaujami labojumi. Pēc 1. daļas uzdevumu izpildes atbildes uzmanīgi ieraksti atbilžu lapā! Ievēro norādījumus, kā tas pareizi jādara; kā jāieraksta pareizais variants, ja esi kļūdījies, ierakstot atbildi! Šī eksāmena daļa tiek labota elektroniski, un kļūdainu ierakstu nevērtēs!
  
2. daļa. Šajā daļā ir darbs ar vēstures avotiem un literatūru - tiek pārbaudītas prasmes un zināšanas.
Iepazīsties ar uzdevumiem, izlasi dotos tekstus, atbildes ieraksti darba lapās! Lasi ne tikai tekstus, bet obligāti arī - tekstu virsrakstus, iekavās doto informāciju - tā mēdz būt ļoti svarīga atsevišķu uzdevumu izpildē! Jautājumus izlasi uzmanīgi, pārliecinies, ka esi precīzi sapratis jautājumus! Apskaties, cik punktus var saņemt par uzdevuma izpildi, cik rindas atvēlētas atbildei - tas palīdz saprast, cik plaša atbilde/ cik argumenti/ utt. tiek prasīti, lai saņemtu maksimālo punktu skaitu!
 
3. daļa. Šajā daļā pārbauda zināšanas, prasmes, cēloņsakarību izpratni, prasmi formulēt viedokli, to argumentēt.
Izvēlies vienu no piedāvātajiem tematiem, izpildi prasīto, uzraksti strukturētu argumentētu pārspriedumu! Ir svarīgi izvēlēties tēmu, par kuru pārliecinoši zini vēstures faktus, bet nevis tēmu, kura patīk, bet par kuru nav konkrētu faktu! Ir svarīgi pildīt arī šo daļu ( ko daudzi skolēni izvēlas nedarīt ). Vismaz izpildi tabulu - ieraksti vēstures faktus par tēmu, norādi to cēloņus, nosauc sekas! Tiek vērtēti arī ieraksti tabulā!
  
Eksāmena darbu raksti salasāmi - rakstītais būs kādam jālasa, un, ja darbs ir nesalasāms, vērtētājs var pārprast rakstīto, ir tiesīgs to nelasīt, tātad - nevērtēt!