69p.

Tēmā "VISC paraugs centralizētajam eksāmenam matemātikā no 2012. - 2022. g." pieejami 38 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.