Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. 2. daļas 5. uzd. Lodes šķēlums ar plaknēm. 2p.
2. 2. daļas 6. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija. 2p.
3. 2. daļas 7. uzd. Trigonometrija 3p.