Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Matemātika CE 2011, VISC jaunumi Par 2011.g. centralizētā eksāmena paraugu matemātikā. VISC ( Valsts Izglītības Satura Centra) jaunākā informācija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Divu intervālu šķēlums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka divu skaitļu intervālu šķēlumu.
2. 1. daļas 2. uzd. Korelācijas diagramma. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dotajiem lielumiem atbilstošo korelācijas diagrammu.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju pārveidojumi, saknes. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido pakāpi ar daļveida kāpinātāju par sakni.
4. 1. daļas 4. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izsaka prasīto lielumu no formulas.
5. 1. daļas 5. uzd. Vienādojuma sakņu pārbaude. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas ir vienādojuma sakne.
6. 1. daļas 6. uzd. Pagrieziena leņķa jēdziens. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saprot jēdzienu pagrieziena leņķis.
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības ar moduli attēlojums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka attēlojumu uz skaitļu ass nevienādībai ar moduli.
8. 1. daļas 8. uzd. Trig. nevien. atrisinājums vienības riņķī. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.
9. 1. daļas 9. uzd. Pakāpes funkcijas vērtību apgabals. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka pakāpes funkcijas vērtību apgabalu.
10. 1. daļas 10. uzd. Divplakņu kakta leņķis. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka zīmējumā divplakņu kakta leņķi.
11. 1. daļas 11. uzd. Nosacījumam atbilstoši vektori. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst nosacījumam atbilstošus vektorus.
12. 1. daļas 12. uzd. Matemātiskas informācijas pārveidošana vārdiskā, koord. pl. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido ar matemātiskiem simboliem izteiktu informāciju vārdiskā. Koordinātu plakne.
13. 1. daļas 13. uzd. Nevienādības grafiska atrisināšana. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nevienādības atrisinājumu, izmantojot grafisko attēlu.
14. 1. daļas 14. uzd. Trigonometrisks pamatvienādojums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka trigonometriskā pamatvienādojuma saknes.
15. 1. daļas 15. uzd. Vienādojums pēc substitūcijas. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka atbilstošo vienādojumu pēc jauna mainīgā ieviešanas.
16. 1.daļas 16. uzd. Informācijas ieguve no tabulas. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nepieciešamo informāciju no tabulas.
17. 1. daļas 17. uzd. Skaitļu normālformā reizināšana. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sareizina normālformā uzdotus skaitļus.
18. 1. daļas 18. uzd. Logaritmiskais pamatvienādojums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina logaritmisko pamatvienādojumu.
19. 1. daļas 19. uzd. Grafiska vienādojuma sakņu skaita noteikšana. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vienādojuma sakņu skaitu, izmantojot grafisko attēlu.
20. 1. daļas 20. uzd. Cilindriskas cisternas tilpums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina tilpumu cilindriskas formas cisternai.
21. 1. daļas 21. uzd. Iespējamo nogriežņu skaits (kombinatorika). 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka iespējamo nogriežņu skaitu.
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmas sānu virsmas laukums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina prizmas sānu virsmas laukumu.
23. 1. daļas 23. uzd. Pagrieziena leņķa noteikšana. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka pagrieziena leņķi.
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās identitātes pielietošana. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto trigonometrisko identitāti
25. 1. daļas 25. uzd. Rekurentas virknes locekļa aprēķināšana. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina virknes locekli, ja virkne uzdota rekurenti.
26. 2. daļas 1. uzd. Prizmas diagonālšķēlums. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prizmas diagonālšķēlums (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
27. 2. daļas 2. uzd. Eksponentvienādojums. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Eksponentvienādojums (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
28. 2. daļas 3. uzd. Daļveida nevienādība. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļveida nevienādība (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
29. 2. daļas 4. uzd. Eksponentfunkcijas grafiks. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eksponentfunkcijas grafiks (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos) .
30. 2. daļas 5. uzd. Lodes šķēlums ar plaknēm. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lodes šķēlums ar plaknēm (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
31. 2. daļas 6. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija. 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kombinatorika un varbūtību teorija.
32. 2. daļas 7. uzd. Trigonometrija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trigonometrija (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
33. 2. daļas 8. uzd. Apgalvojuma patiesums. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgalvojuma patiesums (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
34. 2. daļas 9. uzd. Šķēluma konstruēšana. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Šķēluma konstruēšana (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
35. 2. daļas 10. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu. 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Vienādojumu sistēma ar logaritmu (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
36. 2. daļas 11. uzd. Piramīda. 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Piramīda (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
37. 3. daļas 1. uzd. Pētnieciskais uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pētnieciskais uzdevums (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
38. 3. daļas 2. uzd. Nevienādību sistēma ar parametru. 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nevienādību sistēma ar parametru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa 00:00:00 vidēja 25p. Testa daļa visa kopā 1. - 25. uzdevums
2. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 1. - 5. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 1. - 5. uzdevums (7 min)
3. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 6. - 10. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 6. - 10. uzdevums (7 min)
4. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 11. - 15. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 11. - 15. uzdevums (7 min)
5. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 16. - 20. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 16. - 20. uzdevums (7 min)
6. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 21. - 25. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 21. - 25. uzdevums (7 min)
7. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 1. - 4. uzdevums 00:00:00 vidēja 8p. Matemātikas CE 2. daļas 1. - 4. uzdevums (20 min)
8. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 5. - 7. uzdevums 00:10:00 vidēja 7p. Matemātikas CE 2. daļas 5. - 7. uzdevums (20 min)
9. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 8. un 9. uzdevums 00:00:00 vidēja 4p. Matemātikas CE 2. daļas 8. un 9. uzdevums (20 min)
10. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 10. un 11. uzdevums 00:00:00 vidēja 7p. Matemātikas CE 2. daļas 10. un 11. uzdevums (20 min)
11. 2011. g. Matemātikas CE parauga 3. daļa, 1. uzdevums 00:00:00 vidēja 4p. Matemātikas CE 3. daļas 1. uzdevums (pētnieciskais uzdevums) (25 min)