Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1.daļas 1.uzdevums 1p.
2. 1.daļas 2.uzdevums 1p.
3. 1.daļas 3.uzdevums 1p.
4. 1.daļas 4.uzdevums 1p.
5. 1.daļas 5.uzdevums 1p.