Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. 1. daļas 1. uzd. Divu intervālu šķēlums. 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Korelācijas diagramma. 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju pārveidojumi, saknes. 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Vienādojuma sakņu pārbaude. 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Pagrieziena leņķa jēdziens. 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības ar moduli attēlojums. 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Trig. nevien. atrisinājums vienības riņķī. 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Pakāpes funkcijas vērtību apgabals. 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Divplakņu kakta leņķis. 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Nosacījumam atbilstoši vektori. 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Matemātiskas informācijas pārveidošana vārdiskā, koord. pl. 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Nevienādības grafiska atrisināšana. 1p.
14. 1. daļas 14. uzd. Trigonometrisks pamatvienādojums. 1p.
15. 1. daļas 15. uzd. Vienādojums pēc substitūcijas. 1p.
16. 1.daļas 16. uzd. Informācijas ieguve no tabulas. 1p.
17. 1. daļas 17. uzd. Skaitļu normālformā reizināšana. 1p.
18. 1. daļas 18. uzd. Logaritmiskais pamatvienādojums. 1p.
19. 1. daļas 19. uzd. Grafiska vienādojuma sakņu skaita noteikšana. 1p.
20. 1. daļas 20. uzd. Cilindriskas cisternas tilpums. 1p.
21. 1. daļas 21. uzd. Iespējamo nogriežņu skaits (kombinatorika). 1p.
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmas sānu virsmas laukums. 1p.
23. 1. daļas 23. uzd. Pagrieziena leņķa noteikšana. 1p.
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās identitātes pielietošana. 1p.
25. 1. daļas 25. uzd. Rekurentas virknes locekļa aprēķināšana. 1p.