Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1.daļas 6.uzdevums 1p.
2. 1.daļas 7.uzdevums 1p.
3. 1.daļas 8.uzdevums 1p.
4. 1.daļas 9.uzdevums 1p.
5. 1.daļas 10.uzdevums 1p.