STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Riņķa līnijas garums Riņķa līnijas garuma aprēķināšana.
2. Centra leņķis, ievilkts leņķis Riņķa līnijas centra leņķis, ievilkts leņķis, loka leņķiskais lielums.
3. Riņķa līnija Riņķis, riņķa līnija, ar riņķa līniju saistītie nogriežņi
4. Riņķa līnijas loka garums Riņķa līnijas loka garuma aprēķināšanas formula, piemērs.
5. Leņķi riņķī Centra leņķis un ievilkts leņķis.
6. Pieskare Riņķa līnijas pieskares īpašība un pazīme. Pieskaru īpašība.
7. Riņķa līnijas loks Riņķa līnijas loks, vienādi loki.
8. Hordas, pieskares, sekantes īpašības Horda, pieskare, sekante, to īpašības, teorēmas, piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnija. Definīcijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Definīciju pārbaude: Riņķis, riņķa līnija, ar riņķa līniju saistītie nogriežņi un leņķi
2. Pieskaru īpašības izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
3. Diametrs un tam perpendikulāra horda 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
4. Centra leņķa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota riņķa līnijas daļa
5. Riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Riņķa līnijas garuma aprēķināšana, ja dots rādiuss.
6. Ievilkta leņķa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots centra leņķis
7. Riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Riņķa līnijas garuma aprēķināšana, ja zināms diametrs.
8. Riņķa līnijas loka garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt riņķa līnijas un loka garumu, ja dots rādiuss un centra leņķis.
9. Riņķa loka aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots ievilkts leņķis
10. Ievilkts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots riņķa loks, uz kuru balstās ievilktais leņķis.
11. Riņķa līnijas loka garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt riņķa līnijas loka garumu, ja dots rādiuss un centra leņķis.
12. Centra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots ievilktais leņķis.
13. Riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Riņķa līnijas garuma aprēķināšana, izmantojot taisnleņķa trijstūra elementus.
14. Ievilkta un centra leņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti loki
15. Riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt riņķa līnijas garumu, ja zināma horda.
16. Riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt riņķa līnijas garumu, ja zināmas hordas.
17. Riņķa līnijas garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt riņķa līnijas rādiusu un garumu.
18. Horda, pieskare, rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Hordas, pieskares, rādiusa un diametra atpazīšana zīmējumā.
19. Rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt rādiusu, ja zināma hordas puse un punkta attālums līdz centram.
20. Centra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt trijstūra leņķus, ja viens no tiem ir centra leņķis.
21. Diametrs un leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt nogriezni, ja dots diametrs un centra leņķis.
22. Diametrs un taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt nogriezni, ja dots diametrs un taisns centra leņķis.
23. Horda un diametrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt diametru, ja dota horda.
24. Pieskare un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt riņķa līnijas rādiusu un leņķi pie pieskares.
25. Pieskare un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt rādiusu, ja zināms pieskares nogrieznis.
26. Hordas garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt hordas nogriežņu garumu, izmantojot hordu īpašību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnijas garums (2019) Citi zema 1 p. Novērtē riņķa līnijas garumu
2. Riņķa līnijas garums (2018) Citi zema 1 p. Dots loka leņķiskais lielums.
3. Loka garums (2017) Citi vidēja 1 p. Dots loka leņķiskais lielums un r.l. garums
4. Leņķi riņķī. (2014) Citi zema 1 p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
5. Riņķa līnijas garums (2008) Citi vidēja 1 p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Izteikt prasītos lielumus no formulas.
6. Pieskare un rādiuss (2008) Citi vidēja 1 p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Pieskares nogriežņa un rādiusa veidotie leņķi.
7. Pieskare un rādiuss (2007) Citi vidēja 1 p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Pieskares nogriežņa, rādiusa aprēķināšana.
8. Loka lielums (2005) Citi vidēja 1 p. Aprēķināt loka leņķisko lielumu, ja zināms ievilkts leņķis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni un nogriežņi, kas saistīti ar riņķi 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudi zināšanas par jēdzieniem un nogriežņiem, kas saistīti ar riņķi! (7 min)
2. Leņķi riņķī un riņķa loki 00:00:00 vidēja 4 p. Pārbaudi savas zināšanas par leņķiem riņķī un par riņķa lokiem ! (15 min)
3. Sarežģīti uzdevumi par leņķiem riņķī 00:00:00 augsta 4 p. Pārliecinies, vai vari atrisināt sarežģītu uzdevumu par leņķiem riņķī! (20 min)
4. Pieskare, diametrs, horda 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudes tests
5. Pieskare, sekante, horda 00:00:00 vidēja 8 p. Pārbaudes tests