"Par centra leņķi sauc tādu leņķi, kura virsotne atrodas riņķa līnijas centrā, bet malas krusto riņķa līniju."
 
"Tāpat kā jebkurš leņķis plaknē, arī centra leņķis var būt šaurs, taisns, plats, izstiepts, atvērts vai pilns." (Jo pilns riņķis ir 360°)  
Centra leņķis vienāds ar tā loka leņķisko lielumu, uz kuru šis centra leņķis balstās.
Piemērs:
7pusriņķis.png
 
Dots: \(O\) - riņķa līnijas centrs, \(ML\) - diametrs.
 
Aprēķināt:
MOL=180° (centra leņķis, kas balstās 180° uz diametru - loks jeb puse no riņķa)
"Par riņķa līnijā ievilktu leņķi sauc tādu leņķi, kura virsotne atrodas uz riņķa līnijas, bet malas krusto riņķa līniju."
Ievilkts leņķis var būt šaurs, taisns vai plats. Piemēram, taisns ievilktais leņķis vienmēr balstās uz riņķa diametru.
"Ievilkts leņķis ir divas reizes mazāks nekā tam atbilstošais centra leņķis (nekā tā loka leņķiskais lielums, uz kura tas balstās)."
 
Piemērs:
3loks.png
 
Dots:
\(O\) - riņķa līnijas centrs,
loks EF=60°
  
Aprēķināt:
EOF un EDF.
 
 EOF=EF=60° (kā centra leņķis, kas balstās uz 60° lielu loku)
  
 EDF=0,5EF (ievilkts leņķis, balstās uz 60° loku)
 
 EDF=0,560°=30°    
 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 1.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. -izmantotā literatūra: 85.-87.lpp.