Riņķa līnijas garuma formulu pieraksta šādi: C=2πR, kur \(C\) - riņķa līnijas garums, \(R\) - riņķa rādiuss, π3,14 .
Aprēķinos visbiežāk izmanto π noapaļojumu līdz simtdaļām, proti, π3,14 .
Taču var arī savādāk, noapaļojot, piemēram, līdz veselam skaitlim \(3\), - tas atkarīgs no uzdevuma.
Dažreiz rezultātā π vērtību nemaz neievieto un atbildi pieraksta ar burtu π.
 
Piemērs:
a) Aprēķināt riņķa līnijas garumu, ja rādiuss ir \(30\) cm.
b) Vai gredzenu ar šādu rādiusu var pagatavot no stieples, kuras garums ir \(200\) cm?
 
a) C=2πR=2π30=60π(cm)
(atbildē atstāj burtu π, neievietojot aptuveno vērtību)
  
b) Lai iegūtu aptuvenu vērtību, π vietā ieliek \(3,14\).
60π603,14 188,4(cm) 

Tā kā 188,4cm<200cm, tad var pagatavot šādu gredzenu.
 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 3.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 68.lpp.