ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Par riņķa līniju sauc figūru, kas sastāv no visiem tiem plaknes punktiem, kas atrodas vienādā attālumā no kāda plaknes punkta (šo punktu sauc par riņķa līnijas centru).

Par riņķi sauc riņķa līniju kopā ar plaknes daļu, kuru tā ierobežo.
Nogriezni, kas savieno riņķa līnijas centru ar riņķa līniju, sauc par rādiusu.
Nogriezni, kas savieno divus riņķa līnijas punktus un iet caur centru, sauc par diametru.
Riņķis 2.jpg
 
\(AO\) un \(OB\) - rādiusi, un \(AO = OB\)

\(AB\) - diametrs, \(AB = 2AO\)
AO=12AB - rādiuss ir puse no diametra
Taisni, kura krusto riņķa līniju divos punktos, sauc par sekanti.
Nogriezni, kas savieno divus riņķa līnijas punktus, sauc par hordu.
Taisni, kurai ar riņķa līniju ir tikai viens kopējs punkts, sauc par pieskari.
RINKIS 6.jpg
 
Taisne \(AC\) - sekante
Nogrieznis \(CD\) - horda
Taisne \(AB\) - pieskare
Svarīgi!
Gan hordai, gan sekantei ar riņķa līniju ir kopīgi divi punkti, tikai horda ir nogrieznis, bet sekante ir taisne.
Garumu var aprēķināt tikai hordai, jo sekante ir bezgalīgi gara taisne.