"Jebkuri divi riņķa līnijas punkti sadala riņķa līniju divās daļās. Katru no šīm daļām sauc par riņķa līnijas loku."
 
"Loka pierakstīšanai lieto simbolu , aiz kura raksta lielos latīņu burtus - loka galapunkta apzīmējumus. Lai norādītu, kuru no diviem riņķa līnijas lokiem apskata, dažkārt starp lielajiem burtiem ieraksta mazo burtu vai izmanto šī loka kāda cita punkta apzīmējumu."
"Divus vienas riņķa līnijas lokus sauc par vienādiem, ja tos var savietot tā, lai tie pilnīgi sakrīt."
7r_loki.PNG
Riņķa līnija sadalīta 6 dažādos lokos:
EmF
FG
FGE
EmG
EG
FmG
 
Vienādi loki ir arī tad, ja doto loku nosauc ar tiem pašiem burtiem, tikai no otras puses.
EmF=FmEFG=GFFGE=EGFEmG=GmEEG=GEFmG=GmF
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 180.-181. lpp.