Ja taisne pieskaras riņķa līnijai, tad tā ir perpendikulāra rādiusam, kura galapunkts ir pieskaršanās punkts.
YCUZD_221014_4532_Leņķi un nogriežņi riņķī_Pieskare 1 (1).svg
 
Taisne \(t\) ir pieskare, \(OA\) ir rādiuss.
tOA
Ja taisne iet caur rādiusa galapunktu, kas atrodas uz riņķa līnijas un ir perpendikulāra šim rādiusam, tad tā pieskaras riņķa līnijai.
Šo pazīmi izmanto pieskares zīmēšanā. Lai novilktu pieskari:
  1. uzzīmē rādiusu;
  2. perpendikulāri (\(90\) grādu leņķī) rādiusam velk pieskari.
Caur punktu ārpus riņķa līnijas var novilkt tieši divas pieskares.
YCUZD_221014_4532_Leņķi un nogriežņi riņķī_Pieskare2 2 (1).svg
 
Caur punktu \(S\) novilktas divas pieskares: \(SL\) un \(ST\) ir pieskaru nogriežņi.
Riņķa līnijas pieskaru nogriežņi, kas novilkti no punkta ārpus tās, ir vienādi un veido vienādus leņķus ar taisni, kas iet caur šo punktu un riņķa līnijas centru.
YCUZD_221014_4532_Leņķi un nogriežņi riņķī_pieskaru īpas.svg
  
Pieskaru nogriežņi \(SL = ST\)
LSO=TSO
 
Atsauce:
Matemātika 8. klasei / Ilze France, Gunta lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. -Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 202.-203.lpp.