Hordu īpašība: AMMB=CMMD 
9.png
  
Pieskares-sekantes īpašība: AD2=ABAC.
 8.png
"Riņķa līnijas pieskare ir perpendikulāra pret rādiusu, kurš novilkts caur pieskaršanās punktu."
 AKOK 
piesk.png
"Riņķa līnijas pieskaru nogriežņi, kas novilkti no viena punkta, ir vienādi un veido vienādus leņķus ar taisni, kas iet caur šo punktu un riņķa līnijas centru."
\(AB = AC\) un BAO=CAO 
piesk_nogr.png
  
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 3.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 38.-40.lpp.