Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāpināšanas definīcija Kāpināšanas pieraksts. Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis.
2. Kāpināšana Pozitīvu skaitļu kāpināšana.
3. Kāpināšana kopā ar citām darbībām Kāpināšana saistītā pierakstā.
4. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.
5. Negatīvs kāpinātājs Pakāpe, ja kāpinātājs ir negatīvs vesels skaitlis.
6. Pakāpju īpašības Pakāpju īpašības, ja bāzes ir vienādas vai kāpinātāji ir vienādi, reizinājuma un dalījuma kāpināšana.
7. Skaitļa normālforma Skaitļa normālforma, skaitļa 10 pakāpes, pozitīvi un negatīvi kāpinātāji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes definīcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Kāpināšana, pakāpes definīcija
2. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Veselu skaitļu kāpināšana kvadrātā, kubā.
3. Daļas kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Daļas kāpināšana kvadrātā.
4. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Kāpinātājs ar vārdiem.
5. Jaukta skaitļa kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļu, jauktu skaitļu kāpināšana
6. Kāpināšana un mīnusa zīme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veselu skaitļu kāpināšana kvadrātā, kubā, mīnuss priekšā.
7. Pakāpju reizinājuma īpašība 1. izziņas līmenis zema 1p. Pakāpju īpašība, ja bāzes vienādas. Ar burtiem.
8. Pakāpju reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāpinātāji vienādi.
9. Pakāpju reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Negatīvu skaitļa ar pāra un nepāra pakāpēm reizinājums
10. Pakāpe pakāpē 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pakāpju īpašība ar burtiem.
11. Pakāpe pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vērtības aprēķināšana, jākāpina pakāpi.
12. Pakāpju īpašību lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dalīšana un reizināšana. Bāzes vienādas.
13. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pakāpju īpašību lietošana dalījumam. Kāpinātāji vienādi.
14. Darbības ar pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteiksmes vērtības ar pakāpēm aprēķināšana
15. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
16. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
17. Vesela skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas 10 pakāpi.
18. Desmitnieka negatīva pakāpe 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju skaitlim 10.
19. Skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa normālformas uzrakstīšana.
20. Cik reižu lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaitļa normālforma. Attiecības.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Kāpināšana. Atbildes izvēle.
2. Kāpināšana Citi vidēja 1p. 1p. (2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Kāpināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana pozitīvā pakāpē 00:10:00 vidēja 11p. Aritmētika
2. Pakāpju īpašības 00:10:00 vidēja 5p. Pakāpju reizinājums, dalījums, pakāpe pakāpē.
3. Kāpināšana negatīvā pakāpē 00:15:00 vidēja 6p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju. Normālforma