Teorija

Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir skaitlis 1 vai skaitlis 0
Svarīgi!
Neatkarīgi no bāzes vērtības par pakāpi ar kāpinātāju 1 pieņem skaitli, kas vienāds ar doto bāzi: a1=a.
Piemērs:
 581=58
 141=14
 
 11=111=101=0
 
Svarīgi!
Par skaitļa pakāpi ar kāpinātāju 0 pieņem skaitli 1:  a0=1.
Izņēmums ir pakāpe 00, kurai nepiešķir nekādu jēgu!
 
 30=1
 
 7,50=1
 
 8160=1
 
 10=110=1
 
Svarīgi!
Skaitli 1 kāpinot jebkurā pakāpē ir 1
1n=1,njebkuršskaitlis.11=133=1199=11000=1
 
Atsauce:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem /J. Mencis, A. Sika - Rīga: Zvaigzne, 1990. 96.- 98.lpp.