Teorija

Neatkarīgi no bāzes vērtības par pakāpi ar kāpinātāju \(1\) pieņem skaitli, kas vienāds ar doto bāzi: a1=a.
Piemērs:
 581=58
 141=14
 
 11=111=101=0
 
Svarīgi!
Par skaitļa pakāpi ar kāpinātāju \(0\) pieņem skaitli \(1\):  a0=1.
Izņēmums ir pakāpe 00, kurai nepiešķir nekādu jēgu!
 
 30=1
 
 7,50=1
 
 8160=1
 
 10=110=1
 
Svarīgi!
Skaitli \(1\) kāpinot jebkurā pakāpē ir \(1\)
1n=1,njebkuršskaitlis.11=133=1199=11000=1
 
Atsauce:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem /J. Mencis, A. Sika - Rīga: Zvaigzne, 1990. 96.- 98.lpp.