Par pakāpi ar veselu negatīvu kāpinātāju pieņem daļu, kuras skaitītājā ir skaitlis \(1\), bet saucējs ir tā pati bāze ar pretēju pozitīvu kāpinātāju:
64.svg
 
Izņēmumi ir skaitļa \(0\) pakāpe ar negatīvu kāpinātāju, piemēram, 03 un 01, kurai nepiešķir nekādu jēgu!
 
32=132=19
 
101=1101=110=0,1
 
(4)3=1(4)3=164=164
 
(1)3=1(1)3=11=1
Svarīgi!
Ja negatīvā pakāpē kāpina daļu, tad izmanto likumu: abn=ban
 233=323=278=338
 
Atsauce:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem /J. Mencis, A. Sika - Rīga: Zvaigzne, 1990. 96. - 98.lpp.