Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir negatīvs vesels skaitlis
Svarīgi!
Par pakāpi ar veselu negatīvu kāpinātāju pieņem daļu, kuras skaitītājā ir skaitlis 1 , bet saucējs ir tā pati bāze ar pretēju pozitīvu kāpinātāju:
  
64.svg
Izņēmumi ir skaitļa 0 pakāpe ar negatīvu kāpinātāju, piemēram, 03 un 01 
u. tml., kurai nepiešķir nekādu jēgu!
 
 32=132=19
 
 101=1101=110=0,1
 
(4)3=1(4)3=164=164
 
(1)3=1(1)3=11=1
 
Svarīgi!
Ja negatīvā pakāpē kāpina daļu, tad izmanto likumu: abn=ban
 
 233=323=278=338
 
Atsauce:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem /J. Mencis, A. Sika - Rīga: Zvaigzne, 1990. 96. - 98.lpp.