Teorija

Kāpināšana saistītajā pierakstā
Svarīgi!
Kāpināšana saistītajā pierakstā ir pirmā darbība ( pirms reizināšanas un dalīšanas).

 
 2(0,1)2=20,12=20,01=0,02 ievēro, kāpinot vispirms izspried par (-) zīmi.
 
Mīnusa zīme pāra pakāpē pazūd, nepāra pakāpē - paliek.
 
 0,5233=0,52333=0,5827=1841227=427
  
 10032=10032=1009=900
  
 124=116=15 ievēro, ka šeit mīnusa zīme nav kāpināta.