Kāpināšana saistītajā pierakstā
Svarīgi!
Kāpināšana saistītajā pierakstā ir pirmā darbība (pirms reizināšanas un dalīšanas).
2(0,1)2=20,12=20,01=0,02
 
Ievēro: kāpinot vispirms izspried par (-) zīmi.
 
Mīnusa zīme pāra pakāpē pazūd, nepāra pakāpē paliek.
 
0,5233=0,52333=0,5827=1842127=427
  
10032=10032=1009=900
  
124=116=15 (ievēro, ka šeit mīnusa zīme nav kāpināta).