Teorija

Kāpināšana
Izpēti, kā lasa pakāpes!
 
kvadrātā:          a2=aa (jeb a otrajā pakāpē)
  
a kubā:                a3=aaa (jeb a trešajā pakāpē)
 
a ceturtajā pakāpē: a4=aaaa 
 
 
5 kvadrātā:             52=55=25   
5 kubā:                   53=555=125  
5 ceturtajā pakāpē: 54=5555=625  
 
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 113. lpp.