Teorija

Kāpināšanas pieraksts
Kāpināšanas darbību pieraksta šādi: 60.PNG
a - bāze;
b - kāpinātājs;
c - kāpināšanas rezultāts jeb pakāpes vērtība
 
lasa: " a b-tajā pakāpē ir c "
 
Pakāpes vērtības aprēķināšanu sauc par kāpināšanu!
Ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis
 61.PNG
 
Pozitīva skaitļa pakāpes vērtība vienmēr ir pozitīva.
 32=33=9
  
 253=252525=8125
 
Svarīgi!
Negatīva skaitļa pakāpe ir pozitīva, ja kāpinātājs ir pāra skaitlis, bet negatīva, ja kāpinātājs ir nepāra skaitlis.
 (3)4=(3)(3)(3)(3)=81
 
 (3)3=(3)(3)(3)=27
 
Svarīgi!
Esi uzmanīgs: jāatšķir daži it kā līdzīgi pieraksti, piemēram, (2)4 un 24. Pirmajā gadījumā mīnusa zīme ir bāzes zīme (-2), bet otrajā gadījumā - pakāpes zīme (bāze ir 2 ).
(2)4=(2)(2)(2)(2)=16
 
24=(2222)=16
 
Atsauce:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem /J. Mencis, A. Sika - Rīga: Zvaigzne, 1990. 96. - 98.lpp.