Kāpināšanas pieraksts
Kāpināšanas darbību pieraksta šādi:
60.svg
 
 a.svg - bāze;
 
 b.svg - kāpinātājs;
  
 c.svg - kāpināšanas rezultāts jeb pakāpes vērtība
 
lasa: "a b-tajā pakāpē ir c"
Pakāpes vērtības aprēķināšanu sauc par kāpināšanu!
Ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis
61.svg
Pozitīva skaitļa pakāpes vērtība vienmēr ir pozitīva.
32=33=9
  
253=252525=8125
Svarīgi!
Negatīva skaitļa pakāpe ir pozitīva, ja kāpinātājs ir pāra skaitlis, bet negatīva, ja kāpinātājs ir nepāra skaitlis.
(3)4=(3)(3)(3)(3)=81
 
(3)3=(3)(3)(3)=27
Svarīgi!
Esi uzmanīgs: jāatšķir daži it kā līdzīgi pieraksti, piemēram, (2)4 un 24. Pirmajā gadījumā mīnusa zīme ir bāzes zīme (-2), bet otrajā gadījumā - pakāpes zīme (bāze ir 2 ).
(2)4=(2)(2)(2)(2)=16
 
24=(2222)=16