Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvieši pasaulē Latviešu izceļošanas cēloņi, izceļošanas laiks, virzieni.
2. Latviešu trimda Latviešu trimdas veidošanās un izklīšana pasaulē.
3. Latvieši Rietumvalstīs Latviešu politiskā un kultūras dzīve Rietumvalstīs.
4. Latvieši Krievijā Latviešu nonākšana Krievijā, politiskā un kultūras dzīve.
5. Latvijas kaimiņzemes Latvijas kaimiņzemes un tautas.
6. Latvija Eiropas Savienībā Eiropas Savienība. Latvija Eiropas Savienībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas.
2. Izvērtē apgalvojumus par latviešu izceļošanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda apgūtās zināšanas, papildina jēdzienu lietojuma prasmes.
3. Pēti tekstu un atbildi jautājumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rosina teksta analīzes prasmes, papildina valsts lomas izpratni.
4. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina zināšanas par izceļošanas cēloņiem, periodiem.
5. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rosina teksta analīzes prasmes, jēdzienu lietojumu.
6. Izvēlies skaidrojumu par Otrā pasaules kara bēgļiem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina un papildina zināšanas, izpratni par padomju laika lomu bēgļu kustībā.
7. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rosina teksta analīzes prasmes, papildina izpratni par emigrāciju mūsdienās.
8. Nosaki skaidrojumiem atbilstošos jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas, izpratni.
9. Atbildi jautājumu par bēgļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas.
10. Raksturo teksta informāciju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido lasītprasmi un zināšanas, sekmē jēdzienu lietojumu.
11. Izvērtē apgalvojumus par trimdu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda apgūtās zināšanas, papildina jēdzienu lietojuma prasmes.
12. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas.
13. Pēti tekstu par latviešu prasībām 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido lasītprasmi un zināšanas, sekmē jēdzienu lietojumu.
14. Atbildi jautājumu par latviešiem Krievijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par latviešu emigrācijas raksturu.
15. Salīdzini un grupē apgalvojumus par trimdu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda apgūtās zināšanas, papildina jēdzienu lietojuma prasmes.
16. Raksturo attēlu informāciju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina prasmi noteikt būtiskās atšķirības latviešu trimdai Rietumos un Krievijā.
17. Vērtē nacionālās piederības kritērijus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido lasītprasmi un zināšanas, paplašina tēmas izpratni.
18. Atbildi jautājumu par kaimiņvalstīm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas.
19. Pēti viedokli - baltiešu vērtējumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido lasītprasmi un zināšanas, sekmē jēdzienu lietojumu.
20. Nosaki atbilstošo latviešu raksturojumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par konkrētā laika sabiedrības tendencēm.
21. Analizē Baltijas valstu teritorijas karti 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē, nostiprina prasmi lasīt kartes informāciju, formulēt procesus.
22. Papildini tekstu par Latviju un kaimiņvalstīm 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nostiprina un papildina zināšanas, sekmē jēdzienu lietojumu.
23. Raksturo kartes informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par Latvijas saikni ar kaimiņvalstīm.
24. Nosaki atbildi par ES dibināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par ES.
25. Atbildi jautājumu par ES nozīmi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē izpratni par Latvijas ieguvumiem, iestājoties starptautiskajās organizācijās.
26. Nosaki pareizo atbildi par ES simboliem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par ES.
27. Analizē tekstu par NATO 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē lasītprasmi, analīzes prasmi.
28. Sakārto hronoloģiskā secībā notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina vēstures notikumu secības pārzināšanu.
29. Savieto notikumus Latvijā un pasaulē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas par notikumu kopsakarībām, vēsturisko kontekstu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu izceļošana 00:00:00 vidēja 10 p. Latviešu izceļošana dažādos laikos, tās apstākļi, virzieni.
2. Latviešu trimda Rietumu pasaulē 00:00:00 vidēja 10 p. Rietumu trimdas veidošanās cēloņi, trimdas izplatība; trimdas kultūra, politiskā darbība.
3. Latvieši Krievijā 00:00:00 vidēja 12 p. Izceļošana uz Krieviju, latviešu situācija Krievijā, nacionālās dientitātes pazīmes.
4. Latvija un kaimiņvalstis 00:00:00 vidēja 13 p. Latvijas kaimiņvalstis, Baltijas valstis, vienojošais, atšķirīgais, sadarbība.
5. Latvija Eiropas Savienībā 00:00:00 vidēja 11 p. Ieskats ES tapšanā, simboli, nozīme; Latvijas iestāšanās ES, ieguvumi.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 17 p. Latvieši pasaulē - izceļošanas laiks, apstākļi, virzieni; Latvijas kaimiņvalstis, kopīgais, atšķirīgais; ES nozīme.