Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 1p.
2. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 1p.
3. Izvērtē apgalvojumus par latviešu izceļošanu 2p.
4. Pēti tekstu un atbildi jautājumu 1p.
5. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 2p.
6. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 2p.
7. Jēdziena skaidrojuma noteikšana 1p.