Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 2p.
2. Atbildi jautājumu par bēgļiem 1p.
3. Izvēlies skaidrojumu par Otrā pasaules kara bēgļiem 1p.
4. Nosaki skaidrojumiem atbilstošos jēdzienus 2p.
5. Atbildi jautājumu par trimdu Rietumos 1p.
6. Izvēlies atbildi par trimdas kultūru 1p.
7. Izvērtē apgalvojumus par trimdu 2p.