Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Nosaki skaidrojumiem atbilstošos jēdzienus 2p.
2. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 1p.
3. Pēti tekstu par trimdu 2p.
4. Atbildi jautājumu par latviešiem Krievijā 1p.
5. Salīdzini un grupē apgalvojumus par trimdu 2p.
6. Raksturo attēlu informāciju 2p.
7. Vērtē nacionālās piederības kritērijus 2p.