Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Izvērtē apgalvojumus par latviešu izceļošanu 2p.
2. Atbildi jautājumu par latviešu izceļošanu 2p.
3. Izvēlies skaidrojumu par Otrā pasaules kara bēgļiem 1p.
4. Raksturo teksta informāciju 2p.
5. Salīdzini un grupē apgalvojumus par trimdu 2p.
6. Raksturo attēlu informāciju 2p.
7. Nosaki atbilstošo latviešu raksturojumu 1p.
8. Nosaki pareizo atbildi par ES simboliem 1p.
9. Atbildi jautājumu par ES nozīmi Latvijā 1p.
10. Savieto notikumus Latvijā un pasaulē 3p.