4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vācu okupācijas režīms Vācijas uzbrukums PSRS un notikumi Latvijā; kaujas Liepājā, Rīgas postījumi. Vācu politika Latvijā - Ostlande, kolonizācijas plāni.
2. Represijas un pretošanās Vācu varas attieksme pret Latvijas iedzīvotājiem; pretošanās kustības un to idejiskā bāze: padomju varas atbalstītāji un Latvijas neatkarības atjaunošanas aizstāvji. Kurzemes cietoksnis, kurelieši.
3. Latvijas Centrālā padome LCP novērtējums; LCP dalībnieki, Memorands, tā izstrādāšanas apstākļi, nozīme.
4. Latvijas ebreju kopienas iznīcināšana Ebreju kopienas nozīme Latvijā; ebreji padomju varas apstākļos. Antisemītisma kampaņas nacisma varas laikā, ebreju geto un masveida nogalināšana.
5. Holokausts vācu okupētajā Latvijā Latvijas ebreju masveida nogalināšana Rumbulā; Vācijas un okupētās Eiropas ebreju nogalināšana Latvijā; izdzīvojušo ebreju liktenis. Ebreju glābēji. Valdības nostāja holokausta izpētē.
6. Par ko Otrajā pasaules karā cīnījās latvieši Latviešu militārie formējumi padomju armijā; policijas vienības vācu okupācijas laikā, Latviešu leģions vācu armijā; to izveidošanas apstākļi, motivācija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vācu armijas iebrukums PSRS 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina zināšanas par vācu okupācijas sākumu.
2. Padomju režīma veiktās represijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, tekstpratības prasmes.
3. Vācu okupācijas režīms un iedzīvotāji 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
4. Vāciešu sagaidīšana Latvijā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē tekstpratību, papildina zināšanas.
5. Jēdzienu skaidrojumi - Otrais pasaules karš 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda izpratni par jēdzieniem.
6. Okupācijas vara un latviešu pašpārvalde 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni par vēstures procesu neviennozīmīgumu.
7. Audriņu traģēdija 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas, izpratni par vācu represijām.
8. Latviešu pašpārvalde 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
9. Sarkano partizānu darbība 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, sekmē tekstpratību.
10. Kurzemes cietokšņa nozīme 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina kopsakarību izpratni, zināšanas.
11. LCP Memoranda novērtējums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sekmē tekstpratību, valodas kultūru, nostiprina zināšanas.
12. LCP Memoranda saturs 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnveido teksta analīzes prasmes, sekmē kritisko domāšanu.
13. LCP dalībnieku vērtējums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē tekstpratību, kritisko domāšanu.
14. Attieksme pret ebrejiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par genocīdu.
15. Antisemītisma propaganda 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē tekstpratību, papildina zināšanas.
16. Latvieši un antisemītisms 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina zināšanas, tekstpratību.
17. Salaspils koncentrācijas nometne 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, nostiprina izpratni par režīmu.
18. Latvijas ebreju iznīcināšana 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni par jēdzienu lietojumu.
19. Holokausta vēstures liecības 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, izpratni par holokaustu.
20. Latvijā ievesto ebreju liktenis 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni par jēdzienu lietojumu.
21. Latvieši PSRS armijā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, tekstpratību.
22. Latviešu kaujas vienība attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka prasmi raksturot attēlu, zināšanas.
23. Latvieši vācu dienestā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni, sekmē tekstpratību.
24. Apgalvojumi par latviešu vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda jēdzienu, faktu zināšanas.
25. Kara ietekme uz Latvijas sabiedrību 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, izpratni par Otrā pasaules kara ietekmi, prasmi noteikt atbilstošu argumentu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni, saistīti ar Otro pasaules karu Citi vidēja 1 p. 9. klases eksāmens vēsturē (2014)
2. Fakti par Otro pasaules karu Citi augsta 1 p. 9. klases eksāmens vēsturē (2014)
3. Otrā pasaules kara cēloņi un sekas Citi augsta 2 p. 9. klases eksāmens vēsturē (2014)
4. Otrā pasaules kara datējums, karojošās puses Citi vidēja 3 p. 9. klases eksāmens vēsturē (2014)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vācijas iebrukums Latvijā Citi zema 2 p. Pārbauda zināšanas par notikumu.
2. Iedzīvotāju attieksme pret okupāciju Citi vidēja 5 p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni par vēstures procesu neviennozīmīgumu.
3. LCP dibināšana Citi zema 2 p. Nostiprina zināšanas par pretošanās kustībām.
4. Terors pret Latvijas iedzīvotājiem Citi vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par nacistu realizētajām masu represijām.
5. Strēlnieku divīzijas karavīra atmiņas Citi vidēja 2 p. Papildina zināšanas, izpratni par Krievijas latviešiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vācu okupācijas sākums Latvijā 00:20:00 vidēja 18 p. Vācu okupācijas sākums, iedzīvotāju attieksme, Vācijas nostāja Latvijas valstiskuma jautājumā.
2. Represijas un pretošanās režīmam 00:30:00 vidēja 40 p. Vācu okupācijas režīma represijas pret iedzīvotāju grupām; pretošanās motīvi un veidi režīmam; Audriņu traģēdija; LCP un tās liktenis.
3. Latvijas ebreju kopienas iznīcināšana, holokausts 00:20:00 vidēja 23 p. Antisemītisma ideoloģija, Latvijas sabiedrības nostāja; ebreju kopienas iznīcināšana.
4. Latviešu militārie formējumi okupācijas armijās 00:25:00 vidēja 20 p. Latvieši PSRS, to militārie formējumi; latviešu militārie formējumi vācu okupācijā; kara un okupācijas sekas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 74 p.