4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Vācu armijas iebrukums PSRS

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Padomju režīma veiktās represijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Vācu okupācijas režīms un iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Vāciešu sagaidīšana Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Jēdzienu skaidrojumi - Otrais pasaules karš

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Okupācijas vara un latviešu pašpārvalde

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Audriņu traģēdija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Latviešu pašpārvalde

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Sarkano partizānu darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Kurzemes cietokšņa nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. LCP Memoranda novērtējums

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. LCP Memoranda saturs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. LCP dalībnieku vērtējums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Attieksme pret ebrejiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Antisemītisma propaganda

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Latvieši un antisemītisms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Salaspils koncentrācijas nometne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Latvijas ebreju iznīcināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Holokausta vēstures liecības

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Latvijā ievesto ebreju liktenis

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Latvieši PSRS armijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
22. Latviešu kaujas vienība attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Latvieši vācu dienestā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Apgalvojumi par latviešu vienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Kara ietekme uz Latvijas sabiedrību

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Jēdzieni, saistīti ar Otro pasaules karu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Fakti par Otro pasaules karu

Grūtības pakāpe: augsta

1
3. Otrā pasaules kara cēloņi un sekas

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Otrā pasaules kara datējums, karojošās puses

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Vācu okupācijas sākums Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Represijas un pretošanās režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

40
3. Latvijas ebreju kopienas iznīcināšana, holokausts

Grūtības pakāpe: vidēja

23
4. Latviešu militārie formējumi okupācijas armijās

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem