Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Skaidro ar reliģiju saistītus jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Raksturo humānistu lomu reformācijā

Grūtības pakāpe: augsta

9
5. Grupē un nosaki attēlā jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Atbildi jautājumus par tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Papildini tēzes - iebildumus baznīcai

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Izvērtē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Pēti vēstures avotus, raksturo Lutera darbību

Grūtības pakāpe: augsta

5
10. Nosaki cēloņus un sekas

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Nosaki pareizo atbildi par reformāciju

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Nosaki protestantisma izplatību

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Atbildi jautājumus par reformācijas sekām

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Pēti vēstures avotu par skolu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Papildini tekstu par jezuītiem

Grūtības pakāpe: augsta

8
16. Papildini tekstu par Trientas koncilu

Grūtības pakāpe: augsta

10
17. Nosaki atbilstošo attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pēti vēstures avotu par karu

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Papildini tekstu par Livoniju

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Analizē avota tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Raksturo jauno laiku personību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Saisti attēlu ar tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
23. Analizē vēstures avotus par reformāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Pēti vēsturnieka secinājumus

Grūtības pakāpe: augsta

2
27. Raksturo pirmo bibliotēku

Grūtības pakāpe: vidēja

6
28. Analizē Plīnija tekstu par Rīgu

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Raksturo Rīgas humānistus

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Reformācijas cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

27
2. Reformācijas norise, sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

31
3. Pretreformācija, tās sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

33
4. Reformācija Livonijā, tās nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

25
5. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

20
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

68

Materiāli skolotājiem