Teorija

Uzdevumi

1. Izvērtē renesansi veicinošas ietekmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Papildini tekstu par renesanses sākumu

Grūtības pakāpe: augsta

8
3. Pēti vēstures avotu par jaunajiem laikiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Nosaki antīkās kultūras ietekmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Pēti un analizē tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Atbildi jautājumu par humānismu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nosaki attēla atbilstību zinātnei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pēti avotus par izglītību

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Nosaki attēlā renesanses iezīmes

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Pēti avotu par mākslinieku

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Skaidro jēdzienu, saisti ar attēlu

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Analizē mākslas darbu

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Savieto autoru un viņa devumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Nosaki renesanses mākslas periodu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Atbildi jautājumus par attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Analizē mākslas darba piederību

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Papildini tekstu par jauno laiku iezīmēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Nosaki darba simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Nosaki raksturoto personību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Iepazīsti renesanses ēku

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Saisti personības raksturojumu un attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Nosaki attēla atbilstību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Formulē renesanses nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Papildini tekstu par atklājumu cēloņiem

Grūtības pakāpe: augsta

12
26. Pēti apstākļus uz kuģa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Salīdzini ceļotāja liecību un attēlu

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Nosaki atklāto civilizāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Savieto atklājumu un personību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Papildini tekstu par atklājumu sekām

Grūtības pakāpe: augsta

8
31. Nosaki cēloņus un sekas

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Renesanse un tās ideoloģija - humānisms

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Renesanse un humānisms Itālijā

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Renesanse ziemeļu zemēs

Grūtības pakāpe: vidēja

21
4. Lielie geogrāfiskie atklājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

37

Materiāli skolotājiem