Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

31p.
1. Atbildi jautājumus par tekstu 2p.
2. Papildini tekstu par jaunajiem laikiem 6p.
3. Papildini tēzes - iebildumus baznīcai 4p.
4. Izvērtē attēla informāciju 4p.
5. Pēti vēstures avotus, raksturo Lutera darbību 5p.
6. Nosaki cēloņus un sekas 4p.
7. Nosaki pareizo atbildi par reformāciju 4p.
8. Nosaki protestantisma izplatību 2p.