Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Atbildi jautājumu par izmaiņām 1 p.
2. Papildini tekstu par reformācijas cēloņiem 10 p.
3. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2 p.
4. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā 1 p.
5. Raksturo humānistu lomu reformācijā 9 p.
6. Grupē un nosaki attēlā jēdzienus 2 p.
7. Skaidro ar reliģiju saistītus jēdzienus 2 p.