Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Atbildi jautājumu par izmaiņām 1p.
2. Papildini tekstu par reformācijas cēloņiem 10p.
3. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2p.
4. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā 1p.
5. Raksturo humānistu lomu reformācijā 9p.
6. Grupē un nosaki attēlā jēdzienus 2p.
7. Skaidro ar reliģiju saistītus jēdzienus 2p.