Teorija

Uzdevumi

1. Absolūtisms. Valdnieki

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Absolūtisma valdnieki

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Jēdzieni I

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Jauno laiku Eiropas valstu un valdnieku raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Absolūtā un parlamentārā monarhija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Hronoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Jauno laiku valstu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Apgalvojums par absolūtisma pazīmēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Apgalvojums par valsts raksturojošām pazīmēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Jēdzieni II

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Apgalvojums ar pierādījumiem vēstures avotos

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Jauno laiku valstu raksturojums II

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Darbs ar tekstu par absolūtisma laikmetu

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Absolūtisma laikmets I

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem