Teorija

Uzdevumi

1. Sinonīmu rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sinonīmu rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vecvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vecvārdi tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Senvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Sinonīmi, antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vecvārdi, svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem