Vārdu krājumā ir vārdu pāri, kuriem ir pretējas nozīmes.
Tos saucam par antonīmiem
Piemērs:
augsts - zems, pozitīvs - negatīvs, sākt - beigt, dzīvība - nāve

Antonīmus izmantojam, ja vēlamies izcelt pretstatus. 
Piemērs:
Es mīlējis karstāk,
Kaut karsti ar nīdis,
Aizvien mani aizrāvis
Lieluma brīdis.
( Rainis.)
Piemērs:
Mazs cinītis gāž lielu vezumu. (Sakāmvārds)
Antonīmi, tāpat kā sinonīmi, ir vienas vārdšķiras vārdi. 
Antonīmi parasti ir dažādu sakņu vārdi, bet tie var būt arī vienas saknes vārdi, kas atšķiras ar priedēkļiem.
Piemērs:
laimīgs - nelaimīgs, darbi - nedarbi
Atsauce:
 
Latviešu valoda 5.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2001. - 136 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 108.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 5.klasei/Gunta Sālījuma, Vija Valtere.- Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. - 200 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 175.lpp.
http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksikolog/leks28.htm