Vārdus, kam ir tuva vai pilnīgi vienāda nozīme, sauc par sinonīmiem.
Piemērs:
teikt - sacīt; kadiķis - paeglis; pļāpāt - tērzēt; mēļot - tarkšķēt, muldēt; darbinieks - darbonis; pīlādzis - sērmūkslis u.c.
Ne visiem vārdiem ir sinonīmi.
Sinonīmu parasti nav:
  • terminiem; 
  • vārdiem, kas apzīmē konkrētus priekšmetus un parādības (galds, acs, pirksts, ūdens, pļaut);
  • gandrīz visiem vietniekvārdiem;
  • daudznozīmīgiem vārdiem. 
 
Mērķtiecīgi izraugoties piemērotus sinonīmus, var izcelt vissmalkākās nozīmes nianses.
 
Sinonīmi ir valodas krāšņums un bagātība. Tie palīdz īsi, skaidri un precīzi izteikt domu, ļauj variēt izteiksmi.
 
Sinonīmu izvēle rada iespēju izraudzīties piemērotus vārdus izsakāmā satura atklāsmei atbilstoši runas mērķim, partnerim un situācijai, paust domu niansēti, precīzi, tēlaini. Palīgs vārdu izvēlē ir vārdnīcas, it īpaši sinonīmu vārdnīca.
 
118c7eb9-e104-4038-a859-e673182f64fd.jpg
 
Atsauce:
http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksikolog/leks27.htm