Svešvārdi ir vārdi, kurus lieto daudzās valodās un kuru skanējums ir līdzīgs.
Svešvārdu nozīmi var noskaidrot svešvārdu vārdnīcā.
6bf322f9-4b6f-414a-909d-3dbc1e634296.jpg
 
Svešvārdu skaidrojumi pieejami arī interneta vārdnīcās, piemēram, tezaurs.lv/sv.
 
Līdzās senākajiem aizguvumiem no citām valodām latviešu valodā ir arī aizguvumi, kas tiek lietoti daudzās Eiropas tautu valodās.
 
Tiem ir liela līdzība skanējumā, rakstījumā un nozīmē, diezgan bieži nozīme ir pilnīgi vienāda. Tādi ir, piemēram, vārdi:
  • metāls (vāc. Metall, angl. metal, fr. métal)
  • kultūra, (vāc. Kultur, angl. culture, fr. culture)
  • eksāmens (vāc. Examen, angl. examination, fr. examen).
Šie vārdi ir pazīstami arī citās lielu un mazu tautu valodās.
 
Svešvārdus var atšķirt no dzimtās valodas vārdiem pēc dažādām pazīmēm:
  • īss un garš patskanis o: okeāns, ozons;
  • līdzskanis h: haoss, harmonija;
  • līdzskanis f: fabula, konflikts;
  • uzsvērtas dažādas zilbes: konjugācija, ragū, buklē, kakao;
  • u.c.
Svešvārdi ir svarīga leksikas sastāvdaļa - tie ievērojami bagātina vārdu krājumu.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2001. - 136 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 116 -119.lpp.
http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksikolog/leks15.htm