Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vecvārdi 1p.
2. Svešvārdi 1p.
3. Svešvārdi 1p.
4. Svešvārdi 1p.
5. Vecvārdi tautasdziesmās 1p.
6. Svešvārdi 1p.