Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Sinonīmi un antonīmi 3p.
2. Sinonīmu rinda 1p.
3. Sinonīmu rinda 1p.
4. Antonīmi 1p.