Īpašvārdi nosauc tikai kādu noteiktu priekšmetu vai dzīvu būtni.
Īpašvārdi vienmēr tiek rakstīti ar lielo sākuma burtu.
 
Personu vārdi un uzvārdi
Liene Kļaviņa, Juris Petrovickis
Dzīvnieku vārdi
Reksis, Pelēce, Raibaļa
Vietvārdi
Straupe, Salas pagasts, Aknīste
Dievību un mitoloģijas tēlu vārdi
Laima, Kārta, Pērkons, Zevs
Iestāžu un organizāciju nosaukumi
Tirzas pamatskola, Vecpiebalgas vidusskola
Grāmatu un laikrakstu nosaukumi
Latvijas Avīze, Spicīte, Rīgas Viļņi
 
Īpašvārdus vienmēr rakstām ar lielo sākuma burtu.
Īpašvārdi var būt salikti nosaukumi un sastāvēt no vairākiem vārdiem.
 
Ar lielo sākumburtu rakstāmi visi vārdi
 • vietvārdos, it īpaši valstu nosaukumos, kā arī astronomisku objektu nosaukumos:
  Augstie Tatri, Tuvie Austrumi, Latvijas Republika, Amerikas Savienotās Valstis, Mazie Greizie Rati, Piena Ceļš
   
 • periodisko izdevumu nosaukumos
  Jaunā Avīze; Literatūra, Māksla, Mēs
   
 • ļoti nozīmīgu starptautisko organizāciju nosaukumos
  Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība
   
 • vārdā, uzvārdā, pseidonīmos
  Jānis Plūme, Rutku Tēvs, Pēteris Pirmais
  
Ar lielo sākumburtu nav rakstāmi visi vārdi
 • vietvārdos ar mazo sākuma burtu rakstāms vārds, kas apzīmē ģeogrāfisko objektu, bet pārējie vārdi – ar lielajiem burtiem:
  Ziemeļu Ledus okeāns, Burtnieku ezers, Slīteres purvs, Egļu kalns
   
 • grāmatu nosaukumos ar lielo burtu rakstāms tikai pirmais vārds:
  Raiņa luga "Zelta zirgs", Aspazijas dzejoļu krājums "Saulains stūrītis"
   
 • uzņēmumu, iestāžu, organizāciju nosaukumos lielais sākumburts parasti ir tikai pirmajā vārdā:
  Kultūras fonds, Hidrometeoroloģiskā dienesta pārvalde
   
 • kultūras iestāžu nosaukumos ar lielo sākumburtu mēdz rakstīt vārdu aiz vietas apzīmējuma:
  Latvijas Nacionālā opera, Latvijas Universitāte
   
 • ar lielo burtu rakstāms pirmais vārds visu pakāpju struktūrvienību nosaukumos:
  Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija
  
Atsauce:
http://www.liis.lv/latval/morfol/lietv-ip.htm