Teorija

Uzdevumi

1. Salikta teikuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Salikta pakārtota teikuma shēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Salikts sakārtots teikums bez sakārtojuma saikļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Salikta sakārtota teikuma veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Salikts sakārtots, salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Salikta teikuma atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Salikts teikums tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Teikuma atpazīšana pēc shēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Salikta teikuma veida atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pieturzīmes vienkāršā un saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem