Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Salikta teikuma jēdziens Priekšstats par saliktu teikumu
2. Salikts teikums Salikts teikums: salikta sakārota un salikta pakārtota teikuma jēdziens. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikta teikuma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saliktu teikumu veidu noteikšana
2. Salikta pakārtota teikuma shēma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p.
3. Salikts sakārtots teikums bez sakārtojuma saikļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
4. Salikta sakārtota teikuma veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p.
5. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma 2. izziņas līmenis augsta 2 p.
6. Salikts sakārtots, salikts pakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos doti abu varianta teikumu gramatiskie centri.
7. Salikta teikuma atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
8. Salikts teikums tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
9. Teikuma atpazīšana pēc shēmas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikta teikuma shēmas noteikšana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un abu teikumu shēmas.
10. Salikta teikuma veida atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dotas abu teikumu shēmas.
11. Pieturzīmes vienkāršā un saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
12. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2017) Citi vidēja 2 p. Pieturzīmju ievietošana dažādas uzbūves teikumos.
2. Komata lietojuma teikumā nepieciešamības pamatojums (2017) Citi vidēja 1 p. Komata lietojuma teikumā nepieciešamības pamatojums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikta teikuma daļas Citi augsta 1 p. Salikta teikuma daļu saistīšanas līdzekļi
2. Salikts pakārtots teikums Citi vidēja 1 p. Salikta teikuma shēmas noteikšana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un abu teikumu shēmas.
3. Salikts pakārtots teikums Citi vidēja 1 p. Salikta teikuma shēmas noteikšana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un abu teikumu shēmas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums 00:20:00 vidēja 9 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums 00:20:00 vidēja 6 p.