Teorija

Uzdevumi

1. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve

Grūtības pakāpe: augsta

5
3. Vārda nozīmes atklāsme teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vecvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Svešvārdi un vecvārdi

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Deminutīvi 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Deminutīvi 2

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Deminutīvi 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Deminutīvi 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Deminutīvi 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Deminutīvi 6

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Diag. darbs. Sinonīmu, antonīmu un deminutīvu atrašana tekstā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Diag. darbs. Tekstam atbilstoša vārdu savienojuma izvēle (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sinonīmi un antonīmi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Tiešā un pārnestā nozīme (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vārdu krājums

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem