Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Sinonīmi un antonīmi 2p.
2. Svešvārdi un vecvārdi 2p.
3. Deminutīvi 1p.
4. Deminutīvi 1p.