Ja jānosauc mazi priekšmeti vai dzīvas būtnes, ja jāizsaka īpaša attieksme – gan pozitīva, gan negatīva – nepieciešami īpaši lietvārdi.
Ar īpašām izskaņām no jau esošiem lietvārdiem tiek darināti deminutīvi jeb pamazināmie vārdi.
  
Izskaņas
Nozīme
Piemēri
-ēns, ēniņš, -entiņšnosauc mazas, nepieaugušas būtnes kaķēns, zaķēns, cālēniņš, sivēntiņš
-iņš, -iņa, -sniņa, -tiņš, -tiņa, -ītis, -ītepiešķir pamazinājuma un mīlinājuma nozīmi zobiņš, rociņa, sirsniņa, puncītis
-iņš, -iņa, -ītis, -ītedarina arī augu, putnu, koku nosaukumus paceplītis, tārtiņš, kumelīte
 
Svarīgi!
Izskaņa ir vārda beigu daļa - galotne kopā ar pēdējo vārda piedēkli.
No II un V deklinācijas lietvārdiem pamazināmos vārdus atvasina ar izskaņām -ītis, -īte.
Piemērs:
suns – sunītis
cālis – cālītis
karte – kartīte
kaste – kastīte
  
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1991. -333 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 224. - 225.lpp.
Latviešu valoda. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata/D. Guļevska, A. Miķelsone, T. Porīte. – Avots, 2002. – 234 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 84. - 85.lpp.