Teorija

Uzdevumi

1. Rindkopas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vārdšķiru noteikšana rindkopās

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. Pilsētu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pilsētas nosaukuma, attēla un apraksta saskaņošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vietvārdu iedalījums grupās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Vietvārdam piemērota apraksta un attēlu piemeklēšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Liekā vārda izrakstīšana no vietvārdu rindas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vietvārdu dzimtes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Vietvārda atpazīšana, analizēšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Darbs ar tekstu par vietvārdiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Informācijas meklēšana tekstā par vietvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vietvārda analīze

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Vietvārdu grupēšana un analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Testi

1. Rindkopa, vietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem