28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:18:00
1. Vārdšķiru noteikšana rindkopās 4 p.
2. Pilsētas nosaukuma, attēla un apraksta saskaņošana 2 p.
3. Vietvārdu iedalījums grupās 6 p.
4. Liekā vārda izrakstīšana no vietvārdu rindas 1 p.
5. Vietvārda atpazīšana, analizēšana 4 p.
6. Informācijas meklēšana tekstā par vietvārdiem 1 p.
7. Vietvārdu grupēšana un analīze 8 p.