Teorija

Uzdevumi

1. Spēles vai sporta veida nosaukuma pievienošana aprakstam

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vienlīdzīgu teikuma locekļa saistījums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vārda un tā nozīmes saskaņošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Dotajam skaidrojumam atbilstoša vārda piemeklēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vienlīdzīgu teikuma locekļu izrakstīšana no teikuma, vārda "spēle" nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vienlīdzīgu teikuma locekļu un atkārtoto saikļu noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pieturzīmes teikumos ar atkārtotiem saikļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pareizi uzrakstīta teikuma atpazīšana, atkārtoti saikļi

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Vienlīdzīgi izteicēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu izrakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem