1. Spēle. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  2. Spēles ar valodu. Tiešā runa

  3. Valodas nozīme

  4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  5. Teikuma gramatiskais centrs