Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi, to saistījums ar sakārtojuma un pāru saikļiem.
2. Vārda nozīme Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēles vai sporta veida nosaukuma pievienošana aprakstam 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotajam spēles vai sporta veida aprakstam jāpievieno nosaukums.
2. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā.
3. Vienlīdzīgu teikuma locekļa saistījums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma noteikšana.
4. Vārda un tā nozīmes saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots vārda nozīmes skaidrojums, jāatzīmē, kurš vārds atbilst šim skaidrojumam.
5. Dotajam skaidrojumam atbilstoša vārda piemeklēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti divi vārda nozīmes skaidrojumi, jāpiemeklē katram no tiem atbilstošas nozīmes vārds.
6. Vienlīdzīgu teikuma locekļu izrakstīšana no teikuma, vārda "spēle" nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No teikuma secīgi jāizraksta vienlīdzīgi teikuma locekļi. Jānosaka vārda "spēle" nozīme konkrētajā teikumā.
7. Vienlīdzīgu teikuma locekļu un atkārtoto saikļu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Atkārtoto saikļu saskatīšana teikumā (saikļi "gan - gan", "te - te", "drīz - drīz", "ne - ne"). Vienlīdžigu teikuma locekļu atpazīšana, izrakstīšana no teksta.
8. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana. Saikļa saistīto vārdu noteikšana.
9. Pieturzīmes teikumos ar atkārtotiem saikļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietošana teikumos ar atkārtotiem saikļiem.
10. Pareizi uzrakstīta teikuma atpazīšana, atkārtoti saikļi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pieturzīmju lietošana teikumos ar atkārtotiem saikļiem. Saikļu noteikšana.
11. Vienlīdzīgi izteicēji 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu izteicēju pāra izveide.
12. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma virslocekļu saskatīšana teikumā.
13. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu izrakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu saskatīšana un izrakstīšana no teikuma.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sporta spēles vai sporta veida noteikšana, izlasot aprakstu Citi vidēja 1 p. Dotajam spēles vai sporta veida aprakstam jāizvēlas atbilstošs nosaukums.
2. Vienlīdzīgu teikuma locekļu izrakstīšana no teikuma Citi vidēja 2 p. No teikuma secīgi jāizraksta vienlīdzīgi teikuma locekļi.
3. Atkārtoto saikļu noteikšana Citi vidēja 3 p. Atkārtoto saikļu saskatīšana teikumā (saikļi "gan - gan", "te - te", "drīz - drīz", "ne - ne").
4. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Citi vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu pāra izveide.
5. Vienlīdzīgu izteicēju izrakstīšana Citi vidēja 1 p. Vienlīdzīgu izteicēju saskatīšana un izrakstīšana no teikuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viennozīmīgi, daudznozīmīgi vārdi, vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:18:00 vidēja 13 p. Uzdevumi par vārda nozīmi (arī saistībā ar vārdu "spēle"), vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana teikumā, to sīkāka analīze, vienlīdzīgu teikuma locekļu saistītājvārdi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi, vārda nozīme. 00:18:00 vidēja 8 p. Uzdevumi par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, to saistītājvārdiem, uzdevumi par viennozīmiegiem un daudznozīmīgiem vārdiem, vārda nozīmi un skaidrojumu.